+48 606 676 546

 s.powroznik.ubezpieczenia@gmail.com

02 marca 2022
Czym jest składka ubezpieczeniowa? To określona przez zakład ubezpieczeń kwota pieniędzy, jaką osoba ubezpieczająca płaci w zamian za udzielaną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki jest uzależniona od szeregu czynników: 1. wieku
27 grudnia 2021
Każdy rodzic myśli o przyszłości swojego dziecka w kategoriach nieskończonego potencjału. Trudno przewidzieć, jakich wyborów dokonają w przyszłości dzieci. Dlatego warto przyjrzeć się możliwościom zapewnienia im jak najlepszego startu w

+48 606 676 546 

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu na życie?

02 marca 2022

Imię 

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Ubezpieczenia

31-355 Kraków 

ul. Opolska 114

Ubezpieczenia na życie

Sebastian Powroźnik

Czym jest składka ubezpieczeniowa? To określona przez zakład ubezpieczeń kwota pieniędzy, jaką osoba ubezpieczająca płaci w zamian za udzielaną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki jest uzależniona od szeregu czynników:

1. wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy ubezpieczenia,

2. wysokości sumy ubezpieczenia,

3. zakresu ubezpieczenia,

4. ilości wyłączeń,

5. rodzaju ubezpieczenia,

6. długości trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

1. Wysokość składki ubezpieczenia na życie uzależniona jest od wieku ubezpieczonego. Co to oznacza? Że im osoba starsza w chwili zawierania ubezpieczenia, tym składka będzie wyższa. Na wysokość składki wpływa też stan zdrowia w chwili zawierania ubezpieczenia. Zdiagnozowane choroby czy niepokojące wyniki badań mogą powodować wzrost składki ze względu na podwyższone ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej.

 

2. Suma ubezpieczenia to kwota stanowiąca podstawę do określenia wysokości świadczenia. Jest bardzo ważna w ubezpieczeniu ponieważ decyduje o wysokości otrzymanego świadczenia w przypadku zdarzenia i ma wpływ na wysokość składki. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłacisz za ubezpieczenie.

 

3. Zakres ubezpieczenia na życie określa, jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie. Może obejmować wypłatę świadczenia w wyniku śmierci niezależnie od przyczyny lub tylko śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tym drugim przypadku wypłata świadczenia nie nastąpi, jeżeli przyczyną śmierci będzie choroba, np. zawał, nowotwór, guz itp., które statystycznie zdecydowanie częściej występują. Dlatego składka w ubezpieczeniu w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku będzie kilkukrotnie niższa. Polisa może obejmować dodatkowe zdarzenia, tj. całkowite i trwałe inwalidztwo, chorobę śmiertelną, umowy zdrowotne, takie jak poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje czy uszczerbek na zdrowiu. Wówczas ubezpieczonemu w razie wystąpienia takiego zdarzenia przysługuje świadczenie. Im szerszy zakres polisy, tym większy zakres ochrony. Możemy dzięki temu uzyskać więcej świadczeń i dlatego składka będzie wyższa.

 

4. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą określenia, kiedy firma ubezpieczeniowa wolna jest od odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia. Im więcej wyłączeń, tym większe ryzyko, że uposażony lub ubezpieczony może nie otrzymać pieniędzy, dlatego im więcej wyłączeń w ubezpieczeniu, tym składka będzie niższa. Warto zwrócić na to uwagę i poszukać rozwiązania o najmniejszej ilości wyłączeń.

 

5. Na wysokość składki duży wpływ ma rodzaj ubezpieczenia. W zależności od tego, czy ubezpieczenie ma charakter tylko ochronny, czy w ubezpieczeniu dodatkowo gromadzi się kapitał. Ubezpieczenia o charakterze wyłącznie ochronnym będą tańsze, ponieważ całość składki przeznaczona jest na ochronę. Z kolei w ubezpieczeniach z gromadzeniem kapitału składka będzie większa, ponieważ dodatkowa jej część będzie przeznaczona na gromadzenie kapitału.

 

6. Okres trwania ubezpieczenia określa, przez jaki czas będziemy objęci ochroną. Polisa terminowa zawierana jest z góry na określony czas np. rok, 5 lub 10 lat. Kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej po wygaśnięciu takiej polisy wiąże się z koniecznością ponownego wystąpienia z wnioskiem o ubezpieczenie, a nowa składka oszacowana zostanie z uwzględnieniem wyższego wieku oraz nowej ankiety medycznej. Zawsze warto podpisać umowę na dłuższy czas, a najbezpieczniej do końca życia. Im krótszy okres ubezpieczenia, tym składka będzie niższa. Ryzyko dla firm ubezpieczeniowych jest mniejsze, ponieważ w  krótszym czasie prawdopodobieństwo zdarzenia jest mniejsze.